Witamy na stronie
www.
lovelasy.org

Go to Kim jesteśmy?

Kim jesteśmy?

O tym, jak powstała nasza grupa, dlaczego działamy i co chcemy w ten sposób osiągnąć.

Go to Co robimy?

Co robimy?

O tym, jakie są nasze cele,
co udało się zrobić i co planujemy robić w przyszłości?

Go to Jak możesz pomóc?

Jak możesz pomóc?

Przekonaj się jak niewiele potrzeba, aby razem z nami realizować cele, jakie przed sobą stawiamy.

Trójmiejski Park Krajobrazowy

Trójmiejski Park Krajobrazowy został utworzony w 1979. Jego aktualna powierzchnia wynosi 19 930 ha. Ponad 90% stanowią tereny leśne. Obejmuje on swoją powierzchnią Gdynię, Sopot oraz Gdańsk – stanowi on więc, poza morzem, najważniejszą wizytówkę dla całego Trójmiasta.  Liczba gatunków flory naczyniowej szacowana jest na 850, z czego 17 gatunków podlega ochronie częściowej, zaś 49 ochronie ścisłej. W Parku znajduje się ponad 60 roślin całkowicie chronionych (niektóre z nich, mają charakter endemiczny) oraz prawie 200 gatunków grzybów wielkoowocnikowych i 50 porostów naskalnych. Praktycznie każdego dnia, w trakcie spacerów po TPK, można spotkać przedstawicieli ssaków, m.in. dzika, sarnę, jelenia szlachetnego, łosia, królika, wiewiórkę, lisa oraz różne gatunki ptaków i nietoperzy. Teren Parku obejmuje 10 Rezerwatów Przyrody.

Nad wszystko,
co w dzikiej przyrodzie, co żyje,
oddycha i śpiewa,
nad wszystko,
co kocha i tęskni, miłuję leśne drzewa...

Julian Ejsmond

W Polsce znajdują się aż 122 parki krajobrazowe o łącznej powierzchni ponad 26 tys. km2. Stanowią one 8,3% powierzchni naszego kraju. Zostały one utworzone za względu na szczególne wartości historyczne, kulturowe oraz krajobrazowe. Głównych celem ich powstania, było zachowanie ich szczególnego charakteru w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Tereny Parków Krajobrazowych należą do V kategorii ochrony przyrody zgodnie z klasyfikacją Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN). Są to obszary łatwo dostępne dla turystów, częściowo zamieszkałe, na których może być prowadzona umiarkowana gospodarka leśna, a ich ochrona polegać powinna głównie na zachowaniu naturalnego krajobrazu. 

Wymienić można przynajmniej 4 najpoważniejsze zagrożenia dla utrzymania naturalnego charakteru Parków Krajobrazowych. Uznanie wszystkich tych zagrożeń ma dla nas kluczowe znaczenie w trakcie planowania kampanii:

  • Uznanie, że pozyskiwanie drewna i osiągany w ten sposób zysk ekonomiczny jest ważniejszy od ochrony przyrody i krajobrazu w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym.

  • Szczególnie w obszarach sąsiadujących z Parkiem, może prowadzić ona bezpośrednio do utraty naturalnego charakteru tych terenów oraz zmniejszenia powierzchni Parku.

  • Zaśmiecanie oraz zanieczyszczanie hałasem i światłem łatwe do zaobserwowania na obszarach bezpośrednio graniczących z terenami zurbanizowanymi.

  • Błędne decyzje podejmowane przez władze samorządowe dotyczące inwestycji o charakterze liniowym (szczególnie budowa nowych dróg oraz linii kolejowych).

Zaboacz galerię zdjęć z naszych wydarzeń

Bądź w kontakcie