Styczeń 21, 2017

Kim jesteśmy?

LoveLasy to ruch społeczny

Jak najkrócej odpowiedzieć wszystkim zainteresowanym na pytanie „kim jesteśmy”? Nie będzie to wcale proste, skoro w słowniku języka polskiego dla słowa społecznik znajduje się aż 26 synonimów. Z których najbardziej odpowiadają nam chyba te: aktywista, działacz społeczny, ideowiec i idealista, altruista, dobrowolny uczestnik, ochotnik, wolontariusz. Indywidualnie jesteśmy bowiem często pomysłodawcami i inicjatorami (katalizatorem) różnego typu przedsięwzięć w lokalnych społecznościach, np. organizatorami zgromadzeń i demonstracji, protestów i manifestacji, festynów i wycieczek, prowadzącymi kwesty i zbiórki publiczne, ankieterami i zbierającymi deklaracje, i podpisy pod listami otwartymi oraz petycjami. W konsekwencji, gdy mówimy o naszym zbiorowym Ruchu, to wymaga dobitnego podkreślenia, że działa on z własnej inicjatywy oraz bezpłatnie i bezinteresownie.

Sygnaliści: nagłaśniamy zagrożenia dla TPK

Jesteśmy osobami, które w interesie ogólnym ujawniają znane im nieprawidłowości, mające przeważnie publiczne znaczenie, w działaniach instytucji władzy, osób prywatnych lub innych podmiotów. Tak właśnie było w przypadku dewastacji przyrody w Dolinie Radości. Jesteśmy więc tzw. „sygnalistami” (whistleblowers), nazywanymi zamiennie demaskatorami, donosicielami w dobrej wierze, ujawniaczami. To, że działamy w dobrej wierze i „w stanie wyższej konieczności”, uwalnia nas od odpowiedzialności prawnej.

Nasze działania w innych organizacjach pozarządowych

Większość z uczestników Ruchu ma jeszcze dodatkowe związki z różnymi innymi organizacjami pozarządowymi: stowarzyszeniami i fundacjami. Działamy w nich na rzecz ochrony przyrody (organizacje ekologiczne), przestrzegania praw i wolności człowieka lub występujemy w obronie interesów lokalnych grup obywatelskich i mniejszości społecznych.

Najliczniej reprezentowani są aktywiści Trójmiejskiej Grupy Lokalnej fundacji Greenpeace Polska. Międzynarodowa organizacja Greenpeace została założona w roku 1971 w Vancouver w Kanadzie, by przeciwstawić się amerykańskim testom atomowym na Alasce. Od tamtej pory istotą jej działania są tzw. akcje bezpośrednie na wodzie, ziemi i w powietrzu, których celem jest zwrócenie uwagi opinii publicznej na przypadki niszczenia Ziemi, a także wskazanie odpowiedzialnych za taki stan rzeczy.

Obecnie organizacja ta działa zarówno globalnie, jak i lokalnie, posiadając w 55 krajach na całym świecie biura podlegające „Greenpeace International”, z siedzibą w Amsterdamie. Organizacja finansowana jest całkowicie przez indywidualnych darczyńców (program Direct dialogue), których liczbę szacuje się na około 2,8 mln. Są to głównie sympatycy, lecz także organizacje charytatywne; Greenpeace w każdym razie nie przyjmuje pieniędzy od firm i rządów, co ma gwarantować jej niezależność.

Doświadczenie jakie zdobywamy działając na rzecz innych organizacji pozarządowych, wykorzystujemy w planowaniu działań w ramach projektu LoveLasy. Dowiedz się więcej odwiedzając stronę Co robimy?