Komisja środowiska przyjęła projekt nowelizacji ustawy – Co to oznacza w praktyce?

Czy to koniec niekontrolowanej wycinki? Komisja środowiska przyjęła dzisiaj projekt nowelizacji ustawy umożliwiającej prywatnym właścicielom wycinanie drzew bez zezwolenia. Przepisy mają zostać zaostrzone, by nie dochodziło do wycinki drzew ”często wbrew logice”. Co oznacza to w praktyce? Właściciel nieruchomości, aby wyciąć drzewo lub krzewy na swoim terenie, będzie musiał poinformować o tym odnośny urząd miasta lub gminy. W ciągu dwóch tygodni urzędnik dokona oględzin działki i sprawdzi czy drzewa nie są chronione lub nie noszą znamion pomników przyrody. Jeśli urząd w ciągu kolejnych dwóch tygodni nie wyda decyzji odmownej, właściciel będzie mógł wycinkę przeprowadzić. Przez pięć lat nie będzie mógł na tym terenie postawić nieruchomości związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej, w przeciwnym razie zapłaci za drzewa, które usunął. Minister Środowiska ma określić, w drodze rozporządzenia, wykaz drzew cennych przyrodniczo oraz wysokość opłat z wycięcie drzew. Ma na to pół roku. Co do tego czasu? Na razie nie wiadomo. Przypomnijmy, że liberalne prawo obowiązuje od stycznia br. W wyniku jego wprowadzenia wycięto w kraju ponad 1 mln drzew. Co sądzicie o projekcie? Piszcie w komentarzach.